طرح درس روزانه

درس: جغرافیا                                     پایه: پنجم ابتدایی                      سال تحصیلی: 89-88

مدت اجرا: 45 دقیقه                             عنوان درس: سیاره زمین چه شكلی است؟

آموزشگاه: ....................               تعداد دانش آموزان: ...........          کلاس: .......

هدف كلی:

·         دانش آموزان با شكل كره ی زمین آشنا می شوند.

اهداف جزئی: (دانش آموزان در این درس؛)

·         به كروی بودن زمین پی ببرند.

·         با خط استوا آشنا شوند.

·         با نیم كره، نیم كره شمالی و نیم كره جنوبی آشنا می شوند.

·         با نیم كره غربی و نیم كره شرقی آشنا می شوند.

·         با مدارها آشنا می شوند.

·         با نصف النهارها آشنا می شوند.

·         به مهمترین نصف النهار پی می برند.

آموزش جغرافی، دفتر مشق، طرح درس روزانه تعلیمات اجتماعی، طراحی اموزشی ابتدایی، نمونه طرح درس روزانه ابتدایی، آموزش جغرافیای ابتدایی و دبستان، نمونه طرح درس جغرافی، طرح درسیك جلسه ای، طرح درس خط استوا، نصف النهار مبدا، گرینویچ، آموزش ابتدائی، نمونه طرح درس روزانه، طراحی آموزشی،

اهداف رفتاری: (در پایان این درس دانش آموزان قادر خواهند بود:)

 • تفاوت بین مدارها و نصف النهارها را توضیح می دهند.
 • نیم كره ها را روی مدل نشان دهند.
 • نصف النهار را تعریف كنند.
 • مدارها و نصف النهارها را روی كره نشان می دهند.
 • مهمترین مدار و نصف النهار را نام ببرند.
 • یك منطقه خاص را روی یكی از نیمكره ها مشخص كند.

رفتار ورودی: (دانش آموزان تاكنون؛)

 • توانایی كار كردن با كره جغرافیایی را دارد.
 • با حجم هندسی كره آشنایی دارد.

آزمون رفتار ورودی، آزمون تشخیصی، سنجش آغازین:

·         از چند تا از دانش آموزان می خواهم كه ایران را كره ی جغرافیای پیدا كنند.

·         برای حجم كره چند مثال بیاورند. (مانند؛ پرتقال، توپ، هندوانه، گردو و ...)

ایجاد انگیزه:

 • یك كره ی جغرافیا با خود به كلاس می برم. همچنین می توان از قبل به دانش آموزان گفت: تا با خود یك عدد پرتقال به كلاس بیاورند تا با بریدن آن به صورت افقی و یا عمودی مدارها و نصف النهارها را آموزش دهیم.
 • البته توپ های پلاستیكی موجود در بازار هم ابزار خوبی برای استفاده در تدریس این مبحث هستند، چرا كه روی این توپ ها خط هایی كشیده شده است كه می توان از آن برای تفهیم مدارها و نصف النهارها سود برد.

انجام كارهای مقدماتی: ( مهارتهای قبل از تدریس )

 • سلام و احوالپرسی و خواندن سوره عصر
 • حضور و غیاب به صورت سیر نظری در بین دانش آموزان، در ضمن علت غیبت دانش آموزانی كه دیرورز حضور نداشتند را جویا می شوم.
 • اطمینان از اینكه دانش آموزان مشكل خاصی ندارند و شرایط مهیا برای شروع درس جدید است.
 • انجام فعالیت های لازم برای ایجاد انگیزه و پرسیدن سوالات ارزشیابی ورودی ( آزمون رفتار ورودی )
 • گروه بندی طبق جلسات گذشته است.

مرحله میانی: (مهارتهای حین از تدریس )

     در این مرحله ابتدا كروی بودن زمین را با مثالهایی كه خود دانش آموزان در مرحله سنجش آغازین آورده بودند، تفهیم می كنم. در این مرحله وجه تسمیه كره زمین را نیز بیان می كنم كه به علت كروی بودن زمین به آن می گویند؛ كره ی زمین.

     برای آموزش نیم كره ها از یك پرتقال استفاده می كنم به این صورت كه ابتدا كروی بودن پرتقال را یادآور می شوم و در ادامه پرتقال را به دو نیم برش می زنم و مفهوم نیمكره و خط استوا را با آن توضیح می دهم. برای تفهیم بهتر موضوع كره را به گروه ها می دهم تا نیمكره و خط استوا را مشخص كنند.

     برای آموزش مدار و نصف النهار ها می توان از توپ پلاستیكی استفاده كرد. چون روی این توپ ها خط هایی وجود دارند در نتیجه تدریس ما هم آسان تر خواهد شد، چرا كه به راحتی می توانیم نصف النهارها و مدارهای كره زمین را روی آن نشان داد.

     برای اینكه درك دانش آموزان در رابطه با نصف النهارها و مدارهای كره زمین را بدانم، از چند نفر می خواهم تا روی تخته شكل كره زمین را بكشند و روی آن هم مدار استوا یا نصف النهار مبدا را رسم كنند.

     در پایان هم از دانش آموزان می خواهم كه پرتقالهای خود را نوش جان كنند.

مرحله پایانی: (مهارتهای بعد از تدریس )

جمع بندی و نتیجه گیری؛ از چند نفر به صورت انتخابی یا داوطلبانه سوالاتی می پرسم تا درس را جمع بندی كنم. در پایان هم مطالب را توضیح مختصری می دهم.

ارزشیابی پایانی؛ این مرحله با سوالاتی از قبیل سوالات زیر انجام می پذیرد:

 • استوا را تعریف كنید؟
 • نصف النهار مبدا را توضیح دهید؟
 • نیمكره ها را نام ببرید؟
 • كره زمین چه شكلی است؟
 • و ...

حل تمارین كتاب درسی؛ در این مرحله تمارین صفحه 68 و 69 كتاب درسی را دانش آموزان در گروههای خود بررسی می كنند و آنها را پاسخ می دهند.

تعیین تكلیف؛ كلاس را به دو گروه تقسیم می كنم و از دانش آموزان گروه اول می خواهم تا هفته بعد با توپ یك كره درست كنند. با بیان این نكته كه این توپها در تدریس درس بعدی هم مورد استفاده ما قرار خواهند گرفت.

گروه دوم هم باید یك كره را در یك برگه A4 نقاشی كنند و خط استوا و نصف النهار مبدا را روی آن مشخص كنند.

با فرستادن صلواتی ختم جلسه اعلام می شود.

روشهای تدریس: توضیحی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو، سخنرانی، کار گروهی، استفاده از نقشه و كره و ...

*نحوه ی استقرار دانش آموزان به صورت گروههای 5-4 نفره خواهد بود.

رسانه های آموزشی: کتاب درسی، تابلوی كلاس و گچ، كره ی جغرافیایی، پرتقال، توپ پلاستیكی،

تشکر می کنم از شما دوست عزیز که از این طرح درس دیدن کردید .

تنظیم جمالده 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 مرداد 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()